Εταιρεία

Η διαφημιστική εταιρεία GT advertising ξεκίνησε το Μάρτιο του 2005 από έμπειρα στελέχη στον χώρο της διαφήμισης. Έκτοτε έχει μια ραγδαία ανάπτυξη στον χώρο της διαφήμισης και των νέων τεχνολογιών. Η διαφημιστική εταιρεία GT advertising στηρίζεται στις ιδέες και την δημιουργικότητα των στελεχών και των συνεργατών της ώστε να μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες διαφημιστικές καμπάνιες. Η GT advertising παρακολουθεί και αναλύει τις εξελίξεις στους τρόπους προβολής των σύγχρονων επιχειρήσεων παγκοσμίως , καταρτίζει έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό στελεχών και είναι σε θέση να προτείνει τον καλύτερο συνδυασμό υπηρεσιών συνεισφέροντας διαρκώς στην ανάπτυξη των πελατών της.