Δυναμικό

Το δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από:
Γραφίστες, Web designers, Κειμενογράφους, Συμβούλους Επικοινωνίας, Ειδικούς Έρευνας Marketing και Στατιστικής, Στελέχη Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εμπορίας και διαφήμισης, Συμβούλους Internet, Άτομα Δημοσίων Σχέσεων καθώς και IT programmers.

Η διαφημιστική εταιρεία GT advertising χωρίζεται σε πέντε (6) τμήματα:
Τμήμα Γραφιστικής και Σχεδιασμού
Τμήμα Multimedia
Τμήμα Internet
Τμήμα Media Strategy Planning
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα IT