Εκθέσεις

Η GT advertising αναλαμβάνει την οργάνωση εκθέσεων καθως και το στήσιμο του περιπτέρου παρέχοντας πλήρη υλικοτεχνική υποδομή.