Έντυπη Διαφήμιση

Στον τομέα της έντυπης διαφήμισης το τμήμα γραφιστικής και σχεδιασμού της εταιρείας μας, προωθεί με τον καλύτερο τρόπο προϊόντα και υπηρεσίες.

Λογότυπα
Δημιουργία Μακέτας
Εκτύπωση Εντύπων (αφίσες, μενού, καταλόγους)
Διανομή Εντύπων
Καταχώρηση εντύπων, διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά.